• Tóm tắt nghiên cứu

Better Work Jordan: Truyền thông xã hội và bắt nạt trực tuyến giữa những người lao động trong lĩnh vực may mặc ở Jordan.

Tháng Mười 5 2022

Dự án Sức khỏe tâm thần đã thực hiện một nghiên cứu trên phương tiện truyền thông xã hội và bắt nạt trực tuyến giữa những người lao động trong lĩnh vực may mặc ở Jordan. Nghiên cứu ngắn gọn bao gồm thực hiện năm cuộc thảo luận Nhóm tập trung (TLN) tại nhiều địa điểm ở Jordan, phân tích và báo cáo những phát hiện hướng tới mục tiêu tạo ra sự hiểu biết sâu sắc về dự án sức khỏe tâm thần và các bên liên quan liên quan đến, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây, 1) Nhận thức của công nhân ngành may mặc về phương tiện truyền thông xã hội và tác động của nó đối với sức khỏe tâm thần và tình trạng tâm lý xã hội, 2) Dấu hiệu bắt nạt trực tuyến và tác động của nó đối với sức khỏe tâm thần và tình trạng tâm lý xã hội, 3) Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội giữa những người lao động (nền tảng, mục đích, tần suất, v.v.)

TẢI XUỐNG NGHIÊN CỨU

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.