Chiến lược Better Work Jordan giai đoạn IV (2022 – 2027)

7 Tháng Bảy 2022

Chương trình Better Work Jordan phấn đấu cho một ngành công nghiệp may mặc Jordan định hướng xuất khẩu, giúp đưa mọi người thoát khỏi đói nghèo bằng cách cung cấp việc làm bền vững, trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh doanh và tăng trưởng kinh tế toàn diện. Trong mười bốn năm hoạt động, chương trình đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc cải thiện điều kiện làm việc và quan hệ lao động trong lĩnh vực sản xuất của Jordan, tập trung vào ngành may mặc. Trong giai đoạn này, tổng giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Jordan đã tăng gấp đôi và số lượng việc làm được tạo ra trong lĩnh vực này đã tăng lên đáng kể bất chấp môi trường hoạt động đầy thách thức trong khu vực.

Khi Better Work Jordan bước vào giai đoạn thứ tư, chương trình nhằm mục đích củng cố và mở rộng những thành tựu của mình đồng thời trang bị cho các thành phần ba bên ở Jordan để đóng vai trò hàng đầu trong việc duy trì và thúc đẩy những thành tựu này. Sử dụng phương pháp này, Better Work Jordan mong muốn đảm bảo rằng tác động của chương trình đối với điều kiện làm việc trong ngành may mặc là bền vững.

TẢI XUỐNG CHIẾN LƯỢC

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.