• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp hai năm một lần thứ 2

15 Tháng Tư 2011

Đây là báo cáo thứ hai được thực hiện bởi Better Work Haiti trong khuôn khổ luật HOPE II. Mục tiêu của báo cáo là mô tả hiệu suất tuân thủ lao động của các nhà máy tham gia chương trình Better Work Haiti, bao gồm những thay đổi trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế và luật lao động quốc gia kể từ khi công bố Báo cáo hai năm một lần đầu tiên theo Luật HOPE II được công bố vào ngày 16 tháng 10 năm 2010.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.