Báo cáo thường niên của Better Work Ethiopia năm 2021

1 Tháng Sáu 2021

Better Work Ethiopia Annual Report 2021 (Data from 2020)

 

Better Work Ethiopia là một phần của chương trình "Thúc đẩy việc làm bền vững và công nghiệp hóa toàn diện ở Ethiopia" của ILO (chương trình SIRAYE). Nó đã mở rộng sự hiện diện của mình tại quốc gia này từ 29 nhà máy tham gia vào năm 2019 lên 42 vào năm 2020, bất chấp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Các nhà máy tham gia chương trình đã trải qua sự suy thoái sản xuất trong quý đầu tiên của năm 2020, với việc hủy đơn đặt hàng bởi những người mua lớn và thiếu nguyên liệu thô, gây trở ngại đáng kể cho việc đáp ứng chi phí vận hành và hành chính của họ. Ngay cả trong bối cảnh phức tạp này, chương trình đã bắt đầu triển khai một mô hình dịch vụ nhà máy tích hợp, sáng tạo kết hợp chuyên môn của các bộ phận kỹ thuật khác nhau của ILO. Nhờ các dịch vụ tư vấn của chương trình, các nhà máy đã thành lập các ủy ban ATVSLĐ và tăng cường hệ thống quản lý ATVSLĐ và cơ chế đối thoại xã hội.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.