Báo cáo cơ sở dữ liệu minh bạch Campuchia của Better Factories, chu kỳ thứ 13 (tháng 1 - tháng 12 năm 2019)

Tháng Mười Hai 16 2020

Sáng kiến báo cáo công khai của Better Factories Campuchia tiết lộ sự tuân thủ của nhà máy đối với các yêu cầu pháp lý chính. Báo cáo này tóm tắt những nội dung sau: Các vấn đề nghiêm trọng, các nhà máy tuân thủ thấp và thông tin đình công đối với 529 nhà máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tải xuống báo cáo tương tác qua liên kết này Báo cáo dữ liệu minh bạch tương tác, Chu kỳ thứ 13 hoặc xem phiên bản không tương tác trực tuyến thông qua Báo cáo dữ liệu minh bạch, Chu kỳ thứ 13.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.