Đào tạo ảo về kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý cấp trung

Đào tạo ảo về kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý cấp trung

Ngày tổ chức sự kiện:
Mar 24, 2021
9:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.