Hội thảo công nghiệp ảo về chuẩn bị khẩn cấp & điều tra tai nạn

Chế độ: Ảo

Đối tượng tham gia: Quản lý chung, thành viên ủy ban PC và An toàn

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hội thảo này, học viên sẽ:

  1. đạt được sự hiểu biết rộng rãi về "chuẩn bị khẩn cấp";
  2. chia sẻ quy trình khẩn cấp của công ty họ, cũng như kinh nghiệm thực tế tương ứng;
  3. kiểm tra kiến thức của họ về các yêu cầu pháp lý liên quan đến chuẩn bị khẩn cấp;
  4. nhận ra rằng nó không đủ để có thủ tục khẩn cấp trên giấy; cần nhiều hơn nữa để ngăn chặn hậu quả tiêu cực;
  5. có hiểu biết rộng về sự liên quan của điều tra tai nạn; (vi) đạt được sự hiểu biết về các chủ đề và khuôn khổ có liên quan để thiết kế các thủ tục điều tra tai nạn
  6. được trang bị kỹ năng để tiến hành điều tra tai nạn tại nơi làm việc hiệu quả
  7. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của nhà máy để thực hiện các quy trình điều tra tai nạn hiệu quả.

Chuẩn bị khẩn cấp

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Một 26, 2023
9:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Khán giảBangladesh Đào tạo Thương hiệuNhà máy Đào tạo chung

Các sự kiện khác

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Việt Nam – E-learning Nơi làm việc tôn trọng

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Việt Nam – E-learning An toàn vệ sinh lao động

Khán giả, Đào tạo Bangladesh, Thương hiệu, Nhà máy, Tổng hợp, Đào tạo

Việt Nam – Quan hệ lao động ảo cho FA

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.