Việt Nam – Đào tạo về năng suất

Năng suất

Khóa học được thiết kế đặc biệt này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý và nhân viên nhà máy khác một cái nhìn tổng quan rõ ràng về năng suất trong bối cảnh ngành may mặc, cách đo lường và những biện pháp thực tế nào có thể được thực hiện tại nơi làm việc để nâng cao nó.

Bằng cách tham gia khóa học này, những người tham gia sẽ có thể xác định những thách thức về năng suất của chính họ và xác định các cách để phát triển kỹ năng lực lượng lao động và phương pháp và tổ chức tại nơi làm việc để cho phép tăng năng suất (lớn hơn).

Mục tiêu Những người tham gia là các nhà quản lý / nhân viên năng suất, quản lý / nhân viên kiểm soát chất lượng, nhân viên bảo trì, quản lý nhà máy, thành viên PICC (phía quản lý và công nhân).

Thời lượng: 2 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Năng suất" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 20, 2019 - Tháng Sáu 21, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.