Việt Nam – Tập huấn về phòng chống quấy rối tình dục

Phòng chống quấy rối tình dục

Khóa học được thiết kế đặc biệt này nhằm giúp học viên nhận ra có nhiều hình thức quấy rối tình dục khác nhau tại nơi làm việc, hiểu tại sao quấy rối tình dục phổ biến trong các nhà máy may mặc, tác động của nó đến môi trường làm việc và đặc biệt là năng suất của nhà máy.

Tham gia khóa tập huấn cũng giúp học viên xây dựng chiến lược giải quyết, phòng chống quấy rối tình dục, các bước xử lý các trường hợp quấy rối tình dục tại các nhà máy.

Mục tiêu Thành phần tham dự là cán bộ quản lý/nhân viên nhân sự, cán bộ quản lý cấp trung, đại diện Công đoàn, đoàn viên PICC (phía quản lý).

Thời lượng: 1 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Ngăn chặn quấy rối tình dục" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 19, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.