Việt Nam – Đào tạo về Module 2: Cơ chế khiếu nại

Mô-đun 2: Cơ chế khiếu nại

Mô-đun thứ hai này trong loạt IR nhằm mục đích cho phép các đại diện quản lý, công nhân và công đoàn ở cấp doanh nghiệp:

  • Nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển một cách tiếp cận có hệ thống đối với việc giải quyết xung đột trong doanh nghiệp.
  • Điều tra và giải quyết khiếu nại ở mức thấp nhất có thể trong doanh nghiệp.
  • Đánh giá các cơ chế khiếu nại hiện tại và xác định các lỗ hổng hiệu suất để cải thiện hệ thống.
  • Xác định nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp công nghiệp và hiểu thủ tục tranh chấp theo pháp luật Việt Nam.
Mục tiêu: Đối tượng tham gia là các nhà quản lý cấp trung (ví dụ: Nhân sự, Sản xuất), đại diện công đoàn cơ sở, thành viên PICC (phía quản lý và phía người lao động).
Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 13, 2019 - Tháng Sáu 14, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.