Việt Nam – Đào tạo về Bồi thường và Phúc lợi (Giới thiệu)

Bồi thường và phúc lợi (Giới thiệu)

Khóa đào tạo này được thiết kế để cung cấp cho người tham gia kiến thức quan trọng về vai trò và tầm quan trọng của một hệ thống thanh toán hiệu quả.

Đến cuối khóa học, người tham gia sẽ có các kỹ năng và bí quyết để thiết lập mức lương cơ bản, chế độ thưởng và chính sách phúc lợi, cũng như xem xét các hoạt động bồi thường và phúc lợi của nhà máy, để xác định các thách thức và thiết kế kế hoạch cải tiến phù hợp để làm cho hệ thống hoạt động hiệu quả hơn trong nhà máy của họ.

Khóa học cũng là cơ hội để học viên nêu lên những vấn đề về việc áp dụng chế độ đãi ngộ và phúc lợi hiệu quả của các nhà máy và học hỏi từ những trường hợp khác.

Đối tượng tham gia là cán bộ quản lý/nhân viên nhân sự, đại diện công đoàn cấp quản lý và nhà máy, thành viên PICC (phía quản lý và phía công nhân)

Thời lượng: 1 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Giới thiệu về Bồi thường và Lợi ích" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 24, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.