Đào tạo kỹ năng giám sát TOT Việt Nam – TOT

Đào tạo kỹ năng giám sát TOT

Khóa học này kết hợp các tài liệu cốt lõi từ khóa đào tạo kỹ năng giám sát (SST) tiêu chuẩn với các công cụ đào tạo thiết yếu và kỹ thuật tạo điều kiện để người tham gia có thể trở thành giảng viên cho các giám sát viên khác trong nhà máy của họ.

Khóa học này rất được khuyến khích cho các nhà máy muốn phát triển năng lực nội bộ để cung cấp đào tạo SST của riêng họ
cho người giám sát.

Bằng cách tham gia khóa học này, người tham gia sẽ có cơ hội thực hành đào tạo điều kiện cho SST và nhận phản hồi để cải thiện từ giảng viên giàu kinh nghiệm và những người tham gia khác.

Mục tiêu Thành phần tham gia là các quản lý/nhân viên nhân sự, lãnh đạo dây chuyền, quản lý sản xuất, thành viên PICC (phía quản lý).

Thời lượng: 2 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Đào tạo kỹ năng giám sát TOT" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng 10 10, 2019 - Tháng Mười 11, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.