Tập huấn về bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc

Khóa đào tạo được thiết kế để hỗ trợ các nhà quản lý nguồn nhân lực cấp trung hoặc nhân sự ngăn chặn và giải quyết bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc. Các chủ đề bao gồm:
 Định nghĩa về bạo lực và quấy rối, Bạo lực trên cơ sở giới và quấy rối tình dục
 Đó là nguyên nhân và tác động đến nạn nhân, người ngoài cuộc, thủ phạm và nơi làm việc
 Làm thế nào để xây dựng một môi trường tin cậy và cởi mở để khuyến khích sự minh bạch
 Sự khác biệt giữa phòng ngừa, hành động ngay lập tức và khắc phục, và vai trò của nhà máy trong việc này
 Chính sách và quy trình hiệu quả

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 21, 2023 - Tháng Sáu 22, 2023
9:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Đàotạo Bangladesh Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.