Diễn đàn Doanh nghiệp Indonesia Better Work Indonesia thường niên lần thứ bảy năm 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ngày đầu tiên của chương trình chỉ dành cho người mua, đối tác và những người tham gia sẽ thảo luận về các vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến ngành như phá sản, cải cách luật lao động và sử dụng lao động hợp đồng. Hơn nữa, các đối tác sẽ có cơ hội tương tác với các thành phần của BetterWork Indonesia (chính phủ, công đoàn và APINDO) cũng như học hỏi từ các đối tác đồng nghiệp khác về thực tiễn tốt nhất khi tham gia với Better Work. Những người tham gia cũng sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc như một phần tiếp theo của việc chiếu phim tài liệu về quấy rối tình dục tại Khu ngoại quan công nghiệp (KBN) Cakung - Angka Jadi Suara.

Ngày thứ hai của diễn đàn được phục vụ cho khán giả của cả đối tác và người tham gia. Nó được thiết kế để cung cấp cho người tham gia thông tin cập nhật về các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi với thông tin nổi bật về sự khác biệt của dịch vụ, báo cáo công khai và chương trình đào tạo của chúng tôi. Cập nhật tổ chức sẽ cung cấp cho người tham gia ý tưởng về kế hoạch mở rộng của chúng tôi ở Indonesia và tác động của chúng tôi trong những năm qua. [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_empty_space] [vc_text_separator title = "Đọc thêm" color = "custom" accent_color = "#c24724"] [portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category = "resources" orderby = "rand" animation = "bottom-to-top"] [/vc_column] [/vc_row]

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Chín 7, 2017 - Tháng Chín 8, 2017
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Thương hiệuDiễn đàn kinh doanhQuantâm toàn cầuchung Indonesia

Các sự kiện khác

Thương hiệu, Diễn đàn kinh doanh, Điều khoản chung, Mối quan tâm toàn cầu, Indonesia

Việt Nam – E-learning Learning Video Package

Thương hiệu, Diễn đàn kinh doanh, Điều khoản chung, Mối quan tâm toàn cầu, Indonesia

Việt Nam – E-learning Quan hệ công nghiệp

Thương hiệu, Diễn đàn kinh doanh, Điều khoản chung, Mối quan tâm toàn cầu, Indonesia

Việt Nam – E-learning Quản lý rủi ro

Thương hiệu, Diễn đàn kinh doanh, Điều khoản chung, Mối quan tâm toàn cầu, Indonesia

Việt Nam – E-learning Nơi làm việc tôn trọng

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.