Hội thảo ngành

Mục đích của hội thảo là giúp người tham gia hiểu:

Công việc tốt hơn
Better Work Bangladesh
Mô hình dịch vụ
Thực hành tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm
Mục tiêu: Quản lý cấp cao

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười Hai 4, 2017
9:00 sáng - 17:00 chiều
Loại:
Đào tạo nhà máy đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.