Đào tạo tiêu chuẩn lao động cốt lõi tại Jakarta

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười 24, 2018 - Tháng Mười 25, 2018
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Đào tạo chung Indonesia

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.