Sunan Suthikorncompee

ảnh chụp bởi Michael LaPalme

Sunan Suthikorncompee

Trợ lý Hành chính và Tài chính

Bangkok, Thái Lan

Sunan Suthikorncompee là trợ lý hành chính và tài chính cho Chương trình Toàn cầu Better Work tại văn phòng Bangkok. Trước khi gia nhập Better Work, Sunan đã làm việc với ILO trong chín năm về các dự án IPEC, EU và Cúm gia cầm. Bà đã làm việc trong các vai trò thư ký, hành chính và tài chính với nhiều công ty tư nhân khác nhau, chẳng hạn như các hãng hàng không, quảng cáo, giải trí và quỹ đầu tư mạo hiểm, trước khi gia nhập ILO. Cô có Chứng chỉ Kế hoạch Tài chính và Kế toán của Đại học Chulalongkorn và bằng cử nhân Truyền thông đại chúng của Đại học Sukhothai Thammathiraj.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.