Samira Manzur

Samira Manzur

Tư vấn nghiên cứu
Kết nối:

Amman, Jordan

Samira Manzur làm trợ lý nghiên cứu tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher có trụ sở tại Boston tại Đại học Tufts và đóng góp vào việc soạn thảo đánh giá tác động độc lập của trường đại học về Better Work. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, Samira tham gia vào các sáng kiến giám sát và đánh giá ở Jordan. Samira đến từ Dhaka, Bangladesh và có bằng Cử nhân Kinh tế và Quan hệ Quốc tế của Đại học Tufts.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.