Sabine Hertveldt

Sabine Hertveldt

Trưởng nhóm Chương trình Làm việc Tốt hơn của IFC

Washington DC, Hoa Kỳ

Sabine Hertveldt gia nhập IFC vào năm 2006 và đã lãnh đạo nhóm IFC Better Work từ tháng 7 năm 2016. Niềm đam mê cải thiện tiêu chuẩn lao động của Sabine bắt đầu từ khi cô làm luật sư lao động và việc làm tại Allen &Overy LLP ở Brussels và London từ năm 1999 đến năm 2003.

Từ năm 2006 đến năm 2011, Sabine là đồng tác giả Báo cáo Môi trường Kinh doanh của Nhóm Ngân hàng Thế giới và chủ trì nghiên cứu về luật lao động trẻ em, đưa "các chỉ số sử dụng lao động" của Kinh doanh phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO. Trong các vai trò gần đây, Sabine đã tư vấn cho các khách hàng của IFC về môi trường pháp lý và chính sách, và hiện đang làm việc như một phần của bộ phận Sản xuất, Nông nghiệp và Dịch vụ toàn cầu của IFC để tư vấn cho khách hàng của IFC về các thách thức về lực lượng lao động, giới và năng suất, bao gồm cả việc hợp tác với ILO.

Bà tốt nghiệp Trường Luật Đại học Columbia ở NYC (học giả Fulbright), có bằng Luật của Trường Luật Ghent (Bỉ) và Trường Luật Nancy (Pháp), và làm việc về trọng tài nhà đầu tư-nhà nước ICSID tại White & Case LLP ở Washington, DC, vào năm 2004 và 2005.

Khi rảnh rỗi, cô thích đạp xe, chạy bộ và kết nối mọi người.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.