Onpreeya Visessiri

ảnh chụp bởi Michael LaPalme

Onpreeya Visessiri

Cán bộ chương trình

Bangkok, Thái Lan

Onpreeya là Cán bộ Chương trình của Better Work Global Operations tại Bangkok. Cô đến với chương trình Better Work từ Chương trình Kỹ năng Khu vực của Văn phòng ILO khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, và Chương trình Đa phương ILO-Nhật Bản, nơi cô cũng là Cán bộ Chương trình.

Onpreeya có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế. Trước khi đảm nhiệm vai trò tại ILO và Better Work, bà đã làm việc với Văn phòng Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của Tổng cục Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự (ECHO) của Ủy ban Châu Âu trong gần chín năm. Cô cũng đã làm việc cho Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội đồng Anh và một tổ chức phi chính phủ quốc tế dựa trên trẻ em ở Philippines.

Onpreeya có bằng thạc sĩ về Hỗ trợ Nhân đạo Quốc tế của Khoa Luật, Đại học Aix-Marseille ở Pháp và bằng cử nhân Quan hệ Quốc tế của Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Chulalongkorn.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.