Nikita Grabher-Meyer 

Nikita Grabher-Meyer 

Cán bộ kỹ thuật, Nghiên cứu và Tác động

Geneva, Thụy Sĩ

Nikita Grabher-Meyer là Cán bộ Kỹ thuật Nghiên cứu và Tác động tại Better Work ở Geneva. Với tư cách này, Nikita hỗ trợ điều phối và thực hiện chương trình nghiên cứu và tác động của Better Work với sự hợp tác của các đối tác học thuật và nhà nghiên cứu. Cô cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy việc tích hợp các kết quả nghiên cứu vào công việc vận hành và cung cấp dịch vụ của chương trình phối hợp với các nhóm Chương trình Better Work Global và Quốc gia. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, Nikita đã làm việc với tư cách là Cán bộ Giám sát & Đánh giá (M&E) tại Sáng kiến Bông Tốt hơn ở Geneva. Trước đó trong sự nghiệp của mình, cô từng là Thực tập sinh Nghiên cứu và Tư vấn cho Phòng Nghiên cứu của ILO. Hiện đang theo học Tiến sĩ Kinh tế Hành vi và Thực nghiệm tại Đại học East Anglia ở Norwich, Vương quốc Anh, Nikita có bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Kinh tế và bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Bocconi ở Milano, Ý. Mối quan tâm nghiên cứu của cô nằm ở giao điểm của đạo đức kinh doanh, kinh tế học hành vi và kinh tế phát triển.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.