Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Phương Mai Mai tham gia Better Work từ ngành may mặc, nơi cô làm việc về các sáng kiến tuân thủ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm.  Là một kiểm toán viên ATVSLĐ có chứng chỉ (OHSAS 18001), bà Mai cũng đã có 7 năm làm cán bộ môi trường cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.  Cô có bằng Cử nhân Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.