Nguyễn Bích Nga

Nguyễn Bích Nga

Trợ lý chương trình
Kết nối:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Bích Nga chịu trách nhiệm hỗ trợ Better Work Việt Nam trong công việc thư ký và hành chính khác. Trước khi gia nhập Better Work Việt Nam, bà Bích Nga làm việc tại Công ty TNHH Messer Việt Nam với vai trò trợ lý Tổng Giám đốc. Trước khi làm việc tại Công ty TNHH Messer Việt Nam, bà Bích Nga là nhân viên hành chính tại CB Richard Ellis. Bà Bích Nga có bằng Cử nhân Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin của Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.