Nenden Aminah

Nenden Aminah

Trưởng nhóm Khu vực Tây Java

Jakarta, Indonesia

Năm 1999, Nenden bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành may mặc. Ban đầu cô làm việc trong bộ phận Exim và sau đó tiếp tục xử lý bộ phận tiếp thị cho một số nhà sản xuất hàng may mặc ở khu vực Bandung. Nenden quyết định chuyển đến một công ty có trụ sở tại Jakarta vào năm 2006, nơi cô theo đuổi cuộc sống chuyên nghiệp của mình với tư cách là một người bán hàng may mặc cho đến năm 2008. Trước khi gia nhập Better work Indonesia, Nenden đã làm việc trong một đại lý mua hàng quốc tế thuộc bộ phận đảm bảo chất lượng trước khi được chuyển sang bộ phận tuân thủ xã hội, một vai trò mà cô có cho đến đầu năm 2013. Cô chịu trách nhiệm làm việc với nhiều nhà sản xuất để nâng cao mức độ tuân thủ xã hội của họ theo Quy định Lao động Quốc gia cũng như Tiêu chuẩn Thương hiệu. Nenden đã gia nhập Better work Indonesia vào tháng 1 năm 2013 với tư cách là cố vấn doanh nghiệp cho Jakarta và Greater Area. Nenden cũng đóng vai trò là đầu mối quan hệ lao động cho Better Work Indonesia. Trách nhiệm này đặt cô ấy vào các vấn đề quan hệ lao động, nơi cô ấy duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan trong ngành. Bà đã hoàn thành các khóa học Quan hệ lao động cơ bản và nâng cao do ILO tổ chức. Nenden cũng là một học viên Chương trình Ngôn ngữ Thần kinh (NLP) được chứng nhận. Bắt đầu từ năm 2016, cô được chỉ định là một trong những trưởng nhóm chịu trách nhiệm về Khu vực Tây Java.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.