Muna Ali

Muna Ali

Thanh tra Bộ Lao động về biệt phái sang BWJ
Kết nối:

Amman, Jordan

Muna Ali gia nhập BWJ vào năm 2015 sau sáu năm làm thanh tra lao động tại Bộ Lao động Jordan. Chuyên môn của Muna bao gồm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc, thực hiện Luật Lao động của Jordan, điều tra tai nạn lao động và thương tích liên quan, và chuẩn bị các báo cáo liên quan đến luật lao động của đất nước. Muna là một phần của chương trình trao đổi nhân viên kéo dài một năm, nhằm đào tạo các thanh tra viên của Bộ Y tế trong việc cung cấp các dịch vụ cốt lõi của BW. Muna có bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật của Đại học Khoa học và Công nghệ Jordan của Irbid.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.