Marie-Lyne Thomas

Marie-Lyne Thomas

Trưởng nhóm Dịch vụ cốt lõi
Kết nối:

Bangkok, Thái Lan

Trước khi gia nhập Better Work Global với tư cách là Cán bộ Vận hành, Marie-Lyne từng là Cố vấn Doanh nghiệp và Trưởng nhóm cho nhóm Better Work Haiti.  Cô có bằng cử nhân Quản lý nguồn nhân lực và bằng thạc sĩ về Quản lý dự án.

Marie-Lyne là một đồng đội hợp tác và đóng góp vào các mục tiêu của chương trình thông qua kinh nghiệm của cô về nguồn nhân lực, cũng như một giảng viên được chứng nhận trong các lĩnh vực khác nhau. Trong vai trò hiện tại của mình, cô hỗ trợ nhóm hoạt động toàn cầu và các chương trình quốc gia với sự phát triển của mô hình dịch vụ nhà máy t và quản lý chất lượng.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.