Isssiree Munar

ảnh chụp bởi Michael LaPalme

Isssiree Munar

Nhân viên quan hệ người mua
Kết nối:

Bangkok, Thái Lan

Isssiree Munar, còn được gọi là Ae, là Cán bộ Quan hệ Người mua của Chương trình Toàn cầu Better Work có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, làm việc chặt chẽ với các thương hiệu và nhà bán lẻ trong việc tham gia Chương trình. Ae gia nhập Better Work vào tháng 11 năm 2013 sau khi làm việc cho một số dự án của ILO tại Bangkok về tinh thần kinh doanh của phụ nữ và bình đẳng giới, khuyết tật và bảo hiểm thất nghiệp. Cô có bằng M.Sc về Nghiên cứu Giới và Phát triển của Viện Công nghệ Châu Á và bằng Cử nhân tiếng Tây Ban Nha của Đại học Chulalongkorn.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.