Ismawanti Arif

Ismawanti Arif

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Semarang, Indonesia

Wanti có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Phát triển Năng lực tại nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế khác nhau (Action Contre La Faim, ICMC, Save the Children, Mercy Corps, Child Fund, Caritas Indonesia) và Liên Hợp Quốc (UNDP, UNORC, UN-WFP) tại Indonesia. Các vấn đề mà cô đã làm việc bao gồm Giải quyết xung đột, Bảo trợ xã hội, Bảo vệ trẻ em, Trao quyền cho Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO), Nâng cao năng lực thể chế và Ứng phó khẩn cấp. Trong lĩnh vực nhân đạo và khẩn cấp, cô làm việc tại Aceh, Sumatera, Java, Kalimantan, Sulawesi, Maluku và Papua. Trước khi làm việc trong Better Work, Wanti đã làm việc tại văn phòng quốc gia UN-WFP tại Jakarta và tham gia vào đơn vị nhóm chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp chịu trách nhiệm đánh giá và hậu cần. Wanti đã làm việc với Better Work Indonesia với tư cách là Cố vấn Doanh nghiệp từ năm 2015.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.