Md Samsul Huda

Md Samsul Huda

Cán bộ Truyền thông
Kết nối:

Bangkok, Thái Lan

Bà Samsul Huda là Cán bộ Truyền thông của Better Work làm việc tại Văn phòng ILO khu vực Bangkok. Huda hỗ trợ thực hiện Chiến lược truyền thông Better Work và kế hoạch nội dung, đặc biệt tập trung vào châu Á. Ông đồng quản lý trang web Better Work và các kênh truyền thông xã hội và cung cấp hỗ trợ truyền thông chiến lược phù hợp với nhu cầu của Chương trình Quốc gia. Huda cũng hỗ trợ sản xuất các sản phẩm truyền thông, góp phần chia sẻ kiến thức và hỗ trợ các Chương trình Quốc gia về các vấn đề xây dựng thương hiệu.

Trước khi gia nhập Better Work, Huda đã có hơn chín năm làm việc trong lĩnh vực báo chí, quan hệ công chúng và truyền thông chiến lược cho một số hãng tin và tổ chức phát triển. Ông học ngành Truyền thông đại chúng và Báo chí tại Đại học Dhaka ở Bangladesh.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.