Hoàng Cẩm Vân

Hoàng Cẩm Vân

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Cẩm Vân là một cố vấn doanh nghiệp. Cô đến với chương trình từ Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, nơi cô làm việc với tư cách là cán bộ dự án phụ trách Hội đồng sử dụng lao động Blue Ribbon, nơi vận động cho người khuyết tật và thúc đẩy lợi ích của việc thuê họ giữa các nhà tuyển dụng.  Trước đó, Cẩm Văn đã có bảy năm làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, nơi bà là cán bộ dự án và sự kiện giám sát việc thực hiện các dự án do EU tài trợ trong khuôn khổ AsiaInvest, tổ chức các sự kiện kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Hano, và tiến hành nghiên cứu thị trường và kết nối kinh doanh để quảng bá các công ty Pháp tại Việt Nam.  Cẩm Văn có bằng Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế tại Trường Quản lý IAE Lyon tại Pháp và bằng Cử nhân Kinh tế Ngoại thương của Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.