Hazem Al-Nammari

Hazem Al-Nammari

Cố vấn doanh nghiệp

Amman, Jordan

Hazem Al-Nammari tư vấn cho các nhà máy may mặc của Jordan dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của ông với các tổ chức chính phủ cũng như các doanh nghiệp đa quốc gia trên khắp Trung Đông. Ông có bằng Cử nhân Nghệ thuật Quản trị Kinh doanh của Đại học Jordan, nơi ông cũng có bằng Cao đẳng Quản lý Chất lượng Toàn diện.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.