Francesca Biasiato

Francesca Biasiato

Cán bộ Hòa nhập Giới và Đa dạng

Bangkok, Thái Lan

Bà Francesca Biasiato là Cán bộ Kỹ thuật về Hòa nhập Giới và Đa dạng, làm việc tại Văn phòng ILO khu vực tại Bangkok. Bà hỗ trợ thực hiện Chiến lược Toàn cầu về Giới và Đa dạng của Better Work bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các Chương trình Quốc gia, cũng như các cụm kỹ thuật ở cấp độ toàn cầu, hài hòa và hợp lý hóa các phương pháp tiếp cận, công cụ và phương pháp luận, tạo điều kiện học tập và chia sẻ thông tin và nguồn lực giữa các quốc gia đầu mối giới, đồng thời thúc đẩy các thực hành hòa nhập và đáp ứng giới trong các hoạt động của Better Work.

Trước khi gia nhập Better Work, Francesca đã làm việc về các vấn đề giới trong gần 15 năm - với tư cách là cố vấn cho các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan của Liên Hợp Quốc - và là cán bộ chương trình về bình đẳng giới và hòa nhập đa dạng cho Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO. Cô có bằng cử nhân Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế của Đại học Essex và bằng thạc sĩ Nghiên cứu Giới tính của Đại học Milan.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.