Fabio Flores Cáceres

Fabio Flores Cáceres

Cố vấn doanh nghiệp

Managua, Nicaragua

Fabio có kinh nghiệm làm thanh tra Sức khỏe và An toàn, huấn luyện viên cho Viện An sinh Xã hội Nicaragua - đào tạo trong khu vực tư nhân, cũng như nền tảng về kỹ thuật công nghiệp. Kinh nghiệm này đã cho phép ông tư vấn cho Chương trình Việc làm Tốt hơn về các quy trình, phương pháp và thủ tục được sử dụng trong đánh giá nhà máy. Ông có chuyên ngành Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp và có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Trung Mỹ.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.