Diana Annen

ảnh chụp bởi Michael LaPalme

Diana Annen

Cán bộ chứng nhận quỹ

Geneva, Thụy Sĩ

Diana Annen giám sát và huấn luyện nhân viên hỗ trợ cung cấp dịch vụ tài chính cho nhóm toàn cầu. Bà cung cấp hướng dẫn và làm rõ về các quy tắc và quy định tài chính của ILO và phê duyệt các yêu cầu giao dịch tài chính. Cô cũng thực hiện các hoạt động đóng cửa có, thực hiện đối chiếu ngân hàng và đóng góp vào việc phát triển hoặc cải tiến các công cụ và thủ tục tài chính.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.