Đặng Hồng Vân

Đặng Hồng Vân

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đặng Hồng Vân là cố vấn doanh nghiệp. Cô đến với chương trình với gần mười năm kinh nghiệm làm quản lý nhân sự cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và Việt Nam. Trong các vai trò này, Vân đã phát triển và quản lý các chính sách và quản trị nhân sự bao gồm hợp đồng dịch vụ, quy định nội bộ, chính sách bồi thường và thăng tiến, báo cáo lao động, tuân thủ tiêu chuẩn ISO, đào tạo cảm ứng và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Trước vai trò này, cô đã dành ba năm làm dịch giả và biên tập viên cho Sport Today, một tờ báo quốc gia.  Bà Vân có bằng Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực tại Viện Công nghệ Châu Á, Bangkok và bằng Cử nhân Xã hội học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.