Chet Thaochoo

Chet Thaochoo

Trợ lý Tài chính và Hành chính
Kết nối:

Bangkok, Thái Lan

Chet Thaochoo là Trợ lý Tài chính và Hành chính cho nhóm Better Work Global tại Bangkok. Anh ấy đã tham gia Chương trình Việc làm Tốt hơn từ năm 2018. Trước đó và từ năm 2010, ông đã hỗ trợ hành chính cho nhiều dự án khác nhau của ILO tại Châu Á và Thái Bình Dương. Ông có bằng Tài chính.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.