Châu Quốc Hưng

Châu Quốc Hưng

Cố vấn doanh nghiệp
Kết nối:

Hà Nội, Việt Nam

Châu Quốc Hưng là Cố vấn Doanh nghiệp của Better Work Việt Nam. Trước khi tham gia chương trình, ông Hùng là cán bộ Phòng Đàm phán và Đối thoại xã hội – Trung tâm Phát triển Quan hệ Lao động (MOLISA). Trong vai trò này, ông Hùng đã tham gia vào các nghiên cứu đánh giá khác nhau về hệ thống giải quyết tranh chấp và hồ sơ quan hệ lao động ở cấp doanh nghiệp. Trước đó, ông đã làm việc cho ActionAid International Việt Nam với tư cách là Cán bộ gây quỹ và gây quỹ. Ông Hùng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động, đối thoại xã hội và thương lượng tập thể và quản lý dự án.  Ông Hùng có bằng Thạc sĩ Xã hội học Luật tại Viện Xã hội học Luật Quốc tế Oñati, xứ Basque, Tây Ban Nha với luận án về các tổ chức đối thoại xã hội để thực thi Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp và Quy tắc Ứng xử tại nơi làm việc.  Hùng tốt nghiệp Cử nhân Quốc tế học, Đại học Hà Nội.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.