Caroline Bates

Caroline Bates

Cố vấn trưởng kỹ thuật

Karachi, Pakistan

Caroline Bates là Cố vấn trưởng kỹ thuật của Better Work Pakistan. Bà gia nhập Better Work vào tháng 1/2022, trước đó đã làm việc tại Văn phòng ILO tại Islamabad, Pakistan, từ năm 2015.

Caroline đã hỗ trợ một số dự án hợp tác kỹ thuật làm việc với ngành dệt may và may mặc may sẵn của Pakistan, gần đây nhất là Giám đốc Dự án của dự án Tiêu chuẩn Môi trường và Lao động Quốc tế do EU tài trợ.

She began her career in the UK as a lawyer, specialising in human rights, employment law and discrimination. Caroline has worked in both private practice and with trade unions. She has a degree in Law and a master’s degree in International Human Rights and Islamic Law. She moved to Pakistan in 2008 and has also lived and worked in Nepal. Her main areas of interest are research, gender, and freedom of association and collective bargaining. She works on these areas to support the work of the government and constituents in her role managing the Better Work Pakistan programme.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.