Atikan Pilanun

Atikan Pilanun

Trợ lý hành chính

Bangkok, Thái Lan

Atikan Pilanun (tháng Sáu) là Trợ lý Hành chính tại Chương trình Toàn cầu Better Work. Trước khi gia nhập Better Work, bà đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý hoạt động trong khu vực tư nhân. June cung cấp hỗ trợ trong việc quản lý các nền tảng thông tin, yêu cầu và lập hóa đơn cho các doanh nghiệp làm việc với Better Work. Cô cũng điều phối kiến thức nội bộ và quản lý sự kiện cho nhóm toàn cầu.

June có bằng Thạc sĩ của Đại học Thammasat và bằng Cử nhân của Đại học Chulalongkorn.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.