Anne Ziebarth

ảnh chụp bởi Michael LaPalme

Anne Ziebarth

Chuyên gia pháp lý

Geneva, Thụy Sĩ

Anne Ziebarth là Cán bộ Pháp lý của Better Work. Làm việc với Better Factories Campuchia từ năm 2004, cô chuyển đến Geneva vào năm 2010 để phục vụ trong năng lực toàn cầu cho Better Work. Trước Campuchia, bà đã làm việc ở Đông Âu và Châu Phi để thúc đẩy pháp quyền, phát triển luật môi trường và tăng cường các tổ chức phi chính phủ về môi trường. Công việc pháp lý của cô ở Hoa Kỳ bao gồm kiện tụng tư nhân để yêu cầu khắc phục môi trường và vận động cho những ngôi nhà khỏe mạnh. Anne nhận bằng JD từ Đại học New York và bằng Cử nhân từ Đại học St. Lawrence.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.