Alisson Del Socorro Hernandez

Alisson Del Socorro Hernandez

Trợ lý hành chính

Managua, Nicaragua

Alisson trở thành thành viên của nhóm Better Work Nicaragua vào năm 2015. Sử dụng chuyên môn của mình như một chuyên gia về Quản trị Kinh doanh, cô làm việc trong lĩnh vực hậu cần và quản lý hành chính cho hoạt động tối ưu của văn phòng và đảm bảo tuân thủ các hoạt động của chương trình. Với nhiều năm kinh nghiệm Alisson đã làm việc trong bộ phận Hành chính và Tài chính, luôn làm việc với các tổ chức uy tín của khu vực tư nhân. Nhờ kiến thức chuyên môn của mình, Alisson đã đạt được thành công trong các tổ chức mà cô đã làm giàu bằng công việc và sự cống hiến của mình. Alisson Hernandez đã trở thành phần còn thiếu của nhóm, nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian thực hiện và đảm bảo chất lượng ngay cả trong các quy trình nội bộ và hành chính.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.