Akira Kawasaki

Akira Kawasaki

Cán bộ kỹ thuật

Bangkok, Thái Lan

Akira Kawasaki đã tích cực tham gia phát triển doanh nghiệp, tập trung vào tinh thần kinh doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Kể từ khi gia nhập ILO vào năm 2020, ông đã quản lý bốn dự án hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo kinh doanh và khởi nghiệp cho hơn 20.000 người, chủ yếu tập trung vào thanh niên và nhóm dân số dễ bị tổn thương ở Campuchia, Thái Lan, Lào, Bangladesh, Philippines và Timor-Leste. Trước khi gia nhập ILO, Kawasaki đã làm việc về quản lý chuỗi cung ứng và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh cho một công ty tư nhân có trụ sở tại Nhật Bản. Ông lấy bằng Thạc sĩ Phát triển Quốc tế tại Đại học George Washington.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.