An toàn cháy nổ và xây dựng trong lĩnh vực may mặc làm sẵn của Bangladesh

22 Tháng Bảy 2014

Nghiên cứu điển hình này nêu chi tiết Kế hoạch hành động ba bên quốc gia trong ngành may mặc của Bangladesh, sẽ ảnh hưởng đến hơn 3,5 triệu công nhân và cải thiện an toàn cháy nổ và tính toàn vẹn cấu trúc trong khoảng 3.500 nhà máy. Đây là chương trình đầu tiên giữa người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ thuộc loại này ở Bangladesh. Ở nước ngoài, nó cũng đã có tác động ngay lập tức đến các sáng kiến quốc tế lớn do người mua, chính phủ và các nhóm lợi ích đưa ra.

TẢI XUỐNG NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.