Bài thảo luận 47: Học hỏi từ khủng hoảng

12 Tháng Mười Hai 2022

Các chuyên gia trong ngành may mặc về giảm thiểu đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng trong tương lai

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với công nhân may mặc và giày dép đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà nghiên cứu. Trọng tâm của hầu hết các nghiên cứu là kiểm tra ảnh hưởng tức thời của đại dịch đối với các nhà cung cấp và người lao động. Bài báo này trình bày những điều này và các kết quả khác của nghiên cứu hiện có trong ba phần. Phần đầu tiên tóm tắt các chính sách quốc gia được thực hiện trong hai năm đầu tiên của đại dịch và ý nghĩa của chúng đối với bảo trợ xã hội lâu dài trong ngành may mặc. Tiếp theo, bài báo đề cập đến các cuộc tranh luận giữa các khu vực bầu cử ngành may mặc về các chính sách bảo trợ xã hội, thương mại và thẩm định nhân quyền từ góc độ quốc tế. Phần thứ hai xác định những thay đổi đối với lĩnh vực này trong thời kỳ đại dịch và cung cấp bối cảnh cho một thế hệ hoạch định chính sách mới cho ngành. Bài báo kết thúc bằng cách xác định các bài học và khuyến nghị các hành động để thúc đẩy các chính sách cho một lĩnh vực có khả năng phục hồi và bao trùm hơn.

Tải xuống ấn phẩm

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.