Better Work Việt Nam: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 7

4 Tháng Bảy 2014

Better Work Việt Nam

Báo cáo này tập trung vào ngành may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chương trình tham gia với các nhà máy tham gia bằng cách tiến hành đánh giá độc lập và cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo. Báo cáo này là tổng quan về những phát hiện từ các đánh giá của Better Work Việt Nam, từ đó tạo cơ sở cho công việc tư vấn cá nhân hóa ở cấp nhà máy.

Là một phần trong nhiệm vụ khuyến khích cải tiến liên tục và chia sẻ thông tin với tất cả các bên liên quan, Better Work Việt Nam tạo ra hai báo cáo tổng hợp công khai mỗi năm (chứa dữ liệu tuân thủ tổng hợp từ các nhà máy trong khoảng thời gian báo cáo mười hai tháng). Kể từ năm 2013, một trong hai báo cáo tổng hợp công khai đã được thay thế bằng một báo cáo "chuyên đề" tập trung hơn kiểm tra các vấn đề chính ảnh hưởng đến ngành.

Báo cáo tổng hợp lần thứ bảy này cung cấp một cái nhìn tổng quan về điều kiện làm việc tại 137 nhà máy trong giai đoạn tháng 2 năm 2013 - tháng 1 năm 2014. Trong số này, 121 đã được Better Work Việt Nam đánh giá nhiều lần. Phần III chỉ bao gồm thông tin về các nhà máy này, cho thấy những thay đổi về sự tuân thủ được quan sát thấy giữa chuyến thăm đánh giá trước đó và gần đây nhất.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.