• Báo cáo thường niên

Báo cáo Better Work Jordan: Điều kiện làm việc tại các nhà máy không may mặc tham gia BWJ

7 Tháng Chín 2022

Báo cáo thí điểm này trình bày những phát hiện và quan sát từ các tương tác của Better Work Jordan trong ba lĩnh vực phi may mặc (lĩnh vực Nhựa, Hóa chất và Kỹ thuật ở Jordan) dựa trên dữ liệu từ các chuyến thăm đánh giá được thực hiện vào năm 2021 và quý 1 năm 2022. Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng điều kiện làm việc trong các nhà máy không phải may mặc mà chương trình đang làm việc. Báo cáo rút ra từ kết quả đánh giá từ các chuyến thăm tuân thủ không báo trước đến các nhà máy được thực hiện cùng với Bộ Lao động / Ủy ban hỗn hợp Jordan châu Âu liên quan đến việc đơn giản hóa Quy tắc xuất xứ cho các nhà máy Jordan xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.