• Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên của Better Work Jordan năm 2022: Đánh giá về ngành và tuân thủ

14 Tháng Tư 2022

Báo cáo này trình bày những phát hiện và quan sát từ các tương tác của Better Work Jordan trong lĩnh vực may mặc trong suốt năm 2021. Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của ngành may mặc ở Jordan và về một số nhà máy không phải may mặc mà chương trình cũng đang hợp tác. Báo cáo rút ra từ nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm kết quả đánh giá từ các chuyến thăm tuân thủ không báo trước đến các nhà máy được thực hiện cùng với Bộ Lao động; dữ liệu mà chương trình thu thập được trong quá trình tương tác thường xuyên với các nhà máy (dữ liệu tư vấn); và dữ liệu khảo sát được thu thập trong ba năm qua từ người lao động và người quản lý. Hình tam giác của các nguồn dữ liệu khác nhau này cho phép hiểu sâu sắc về những thành công của ngành và các lĩnh vực cần làm việc thêm.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.