Better Work Jordan – Đánh giá giữa năm 2019

8 Tháng Tám 2019

Năm nay đánh dấu 10 năm hoạt động của Better Work Jordan tại Việt Nam và hợp tác với người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ để đạt được tầm nhìn trong việc tạo ra một ngành công nghiệp may mặc toàn cầu giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo bằng cách cung cấp việc làm bền vững, trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm.
Trong số này, chúng tôi xem xét các thành tựu và hoạt động chính của Better Work Jordan được thực hiện trong nửa đầu năm 2019.
Các chủ đề là:

  • Quan hệ đối tác EU-ILO giai đoạn II·
  • Tăng cường tác động của chúng tôi với quan hệ đối tác mạnh mẽ, hợp tác với Bộ Lao động, Liên minh và Trung tâm Nhân quyền Quốc gia·
  • Báo cáo thường niên·
  • Diễn đàn các bên liên quan thường niên lần thứ 11 của Better Work Jordan ·
  • Phúc lợi của người lao động·
  • Chiến lược giới Jordan Better Work (2019-2022)
  • Điểm nổi bật của chương trình·
  • Sự kiện sắp tới·
  • Better Work Jordan/ILO trên các phương tiện truyền thông·
  • Better Work Jordan qua những con số

TẢI BẢN TIN

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.