• Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên của Better Work Haiti 2020

1 Tháng Sáu 2021

Hỗ trợ vật chất và hỗ trợ hậu cần do Better Work Haiti cung cấp cho Liên đoàn Công nhân Haiti (CTH) và Liên đoàn Công nhân Khu vực Công và Tư nhân (CTSP) là công cụ giúp các công đoàn trong cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của COVID 19 trong công nhân dệt may.

Yvel Admettre, Tổng thư ký Liên đoàn Công nhân Khu vực Công và Tư nhân (CTSP)

Ngành may mặc Haiti đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự lây lan nhanh chóng của đại dịch, và nó đã làm nổi bật những lỗ hổng trong hệ thống bảo trợ xã hội quốc gia. Một cuộc khảo sát với 3.300 người lao động do Better Work Haiti thực hiện vào tháng 12/2020 cho thấy 91% phải giảm số lượng bữa ăn vì lạm phát giá thực phẩm hoặc thu nhập hộ gia đình giảm. Mặc dù chính phủ đã hành động trong nỗ lực giảm thiểu căng thẳng tài chính này, nhưng vẫn còn những thách thức để hỗ trợ đầy đủ cho người lao động và thiết lập tính bền vững. Đồng thời, các cơ hội để củng cố con đường dẫn đến bao phủ toàn dân và đầy đủ đã xuất hiện cùng với cuộc khủng hoảng, khi các bên liên quan đã làm việc để tạo ra một loạt các ưu tiên cấp bách chung cho tương lai.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.