• Tóm tắt nghiên cứu

Thỏa thuận thương lượng tập thể trong ngành may mặc Jordan

30 Tháng Mười 2013

Năm 2012, các bên liên quan ở Jordan đã tham gia thảo luận về việc thiết lập một thỏa thuận thương lượng tập thể cho ngành may mặc, để đảm bảo điều kiện làm việc tốt và thúc đẩy hợp tác tại nơi làm việc. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Better Work Jordan và ILO, thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết bởi người sử dụng lao động và công đoàn vào năm 2013, bao gồm hơn 55.000 người lao động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc câu chuyện và xem video của chúng tôi về nỗ lực mới thú vị này để bảo vệ quyền của người lao động và hỗ trợ ngành may mặc cạnh tranh của Jordan.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.